Du er her

Trass

… jeg har en slags trass i meg. En nesten barnslig trass.

– Mot hva?

– Mot at folk skal bestemme hva jeg kan og ikke kan gjøre. Alt som handler om sneversynte konvensjoner provoserer meg ufattelig. Hvis jeg ville vært strateg, kunne jeg bygd karrieren min på en annen måte, og fått mindre juling. Jeg kunne vært mer konform og konservativ og spilt etter reglene. Men jeg er villig til å gå i døden i stedet for å innrette meg.

– Hvem er det du trasser mot?

– Besteborgerligheten.

Psykolog Kristin Spitznogle til Dagbladet Magasinet 13.11.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 1, 2011, side

Kommenter denne artikkelen