Du er her

Mindre mystisk

I landskapet mellom det somatiske og det psykiske helsevesenet er det god plass for et fagfelt i utvikling, nemlig klinisk helsepsykologi – psykologiens bidrag for å styrke motstandskraft mot sykdom. […]

Men da må medisinerstanden ønske helsepsykologien velkommen inn i sykehusvarmen[…]. Det er først inne i sykehusvarmen at terskelen for å bruke psykologens kompetanse blir lav nok: Anbefalt av legen er psykologen mer legitim og mindre mystisk, og nærheten til den medisinske kompetansen gir dessuten psykologen den medisinske kunnskapen som er nødvendig for å gjøre en god jobb. For å holde seg så frisk som mulig, trenger kronisk syke både medisinsk og psykologisk kompetanse.

Psykolog Elin Fjerstad i Dagens Medisin 14.11.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 1, 2011, side

Kommenter denne artikkelen