Du er her

Piller 

Publisert
5. juli 2010

Drøyt 176 000 nordmenn bruker antidepressiva. Tallet har vært stabilt de siste årene, men i fjor kom nye retningslinjer for behandling av depresjoner. Nå skal medisiner ikke være førstevalget ved behandling av milde depresjoner. I stedet skal man bruke samtaleterapi og fokusere på hjelp til selvhjelp for disse pasientene. Men et knapt år senere er det ingen stor endring i bruken av antidepressiva, ifølge Folkehelseinstituttets tall for første kvartal.– Tallene er et tankekors. Det er veldig viktig å følge med på om det skjer noe i forskrivningspraksisen fremover. Men dette er en skute som bruker tid på å endre kurs, sier psykologspesialist Torkil Berge, som i fjor ledet utarbeidelsen av de nye retningslinjene.

Aftenposten 21.5.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 7, 2010, side

Kommenter denne artikkelen