Du er her

Omsorgssvikt 

Publisert
5. juli 2010

I siste nummer av Tidsskrift for Norsk psykologforening tar psykolog Henning Mohaupt og kollega Fanny Duckert til orde for at barn av rusmisbrukere langt oftere enn det som er tilfelle i dag, ikke bør bli boende hos foreldrene sine.

– Det biologiske prinsippet står i dag så sterkt at det må enormt mye til før barn skilles fra sine foreldre, til og med når de blir utsatt for grov omsorgssvikt og vold, sier Henning Mohaupt til Dagsavisen.

Dagsavisen 15.5.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 7, 2010, side

Kommenter denne artikkelen