Du er her

Lommemannen 

Publisert
5. juli 2010

Erik Andersen har begått seksuelle overgrep siden første halvdel av 1960-tallet. Han ble i går dømte til forvaring i ni år med en minstetid på seks år, fordi retten mener det er fare for at han vil begå nye seksuelle overgrep mot nye smågutter med en «vanlig» fengselsstraff i åtte år. Da ville han vært ferdigsont om fem år og kunne med sine to og et halvt år i varetekt hatt permisjoner allerede i dag. Så effektiv tror ikke retten at psykolog Thore Langfeldts samtaleterapi er. Til det er dragningen og antall overgrep mot unge gutter over flere tiår for massiv.

Dagsavisen 15.6.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 7, 2010, side

Kommenter denne artikkelen