Du er her

Fastlegene 

Publisert
5. juli 2010

Bruken av antidepressiva fortsetter å øke […]. I Aftenpostens reportasje «Får ikke bremset medisinbruk» 21. mai, blir bjellen hengt på fastlegene. Psykologisk behandling kan imidlertid være en svært krevende øvelse i en allerede travel fastlegehverdag […]. Mange fastleger har innsett at man ikke kan være like god i alt. Derfor svarte hele 70 prosent at de ønsker samlokalisering med psykolog da deres egen forening, Legeforeningen, spurte dem for et par år siden.

Fagsjef i Psykologforeningen Anders Skuterud i Aftenposten 25.5.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 7, 2010, side

Kommenter denne artikkelen