Du er her

Mobil

Publisert
7. april 2010

MOBILTILPASSET: Morgendagens bilist. FOTO: FLICKR

Forskerne har i mange år kunnet bevise at mobilbruk i bil øker risikoen for ulykker. Det fører blant annet til redusert reaksjonstid, mindre avstand til bilen foran og økt variasjon i fart, ifølge flere studier.

Forskningsleder og psykolog Fridulv Sagberg ved Transportøkonomisk institutt forteller imidlertid at ting tyder på at noe er i ferd med å skje med oss.

De nyeste internasjonale studiene viser nemlig at risikoen for ulykker har blitt noe lavere i det siste.

– Kan det være at vi er blitt flinkere til å kombinere mobilbruk og kjøring? Det er i hvert fall en hypotese som bør sjekkes nærmere, sier Sagberg til NRK.no.

NRK Østfold 15.3.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side

Kommenter denne artikkelen