Du er her

ME

Publisert
7. april 2010

… for mange er det viktig å påberope seg at de er helt friske psykisk og ikke trenger psykolog f.eks, men saken er at mange av oss med ME har god bruk for psykologhjelp, slik at vi ikke bare sperrer oss inne i vår egen lille boble og ikke kommer oss videre.

Siw Fredriksen i leserbrev i Jærbladet 12.3.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side

Kommenter denne artikkelen