Du er her

Innvandrer

Publisert
7. april 2010

MØTER DE UNDERTRYKTE: Psykolog Nadia Ansar. FOTO: ARNE O.L. HAGEBERG

Spørsmål som; «hva vil du?», blir møtt med sinne og motstand som bunner i en grunnleggende usikkerhet knyttet til selvet. Den største utfordringen jeg møter på er at de kvinnene jeg mener i aller høyeste grad er undertrykket av en mannsdominerende kultur, er de første til å forsvare nettopp denne. At andregenerasjons innvandrerkvinner selv velger bort friheten og godene de har fått som kvinne i Vesten og slutter seg til en mer konservativ og tradisjonell forståelse av Islam, er svært bekymringsfullt. Det er uheldig å bruke psykologiske mekanismer som skyld og skam for å holde igjen menneskers iboende behov for tilpasning, utvikling og endring.

Psykolog Nadia Ansar i VG 12.3.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side

Kommenter denne artikkelen