Du er her

Besatt

Publisert
7. april 2010

I psykiatrien møter vi av og til mennesker som opplever seg besatt av onde ånder. Mange trenger da både sjelesørgerisk og psykiatrisk hjelp.

En god sjelesørger kan gi veiledning og motivere pasienter til å søke psykiatrisk hjelp, og legen og psykologen kan med utbytte henvise til presten. Det er min erfaring at det nå er større forståelse i det psykiatriske fagfelt for religionens betydning enn da jeg begynte i psykiatrien for 40 år siden.

Atle Roness, professor emeritus, dr.med. og cand.theol. i Bergens Tidende 11.3.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side

Kommenter denne artikkelen