Du er her

USA IV 

Publisert
5. november 2009

Nå skal amerikanske babyer lulles i søvn – ikke av blide vuggesanger, men av morens hjertebank opptatt på lydbånd og sendt gjennom en radio i plastkasse som kan festes på veggen eller sengen. Det er en psykolog som har oppfunnet apparatet. Han hevder at lyden av morens bankende hjerte vil virke beroligende på et urolig barn …

VG 3.11.1960

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen