Du er her

USA III 

Publisert
5. november 2009

Det ser ut til at lærermangelen om få år vil kunne avhjelpes ad mekanisk vei – det nyeste i USA er roboter istedenfor lærere! Den første robotlærer er oppfunnet av en psykolog red Harvard universitet, B. F. Skinner.

VG 29.9.1960

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen