Du er her

USA I 

Publisert
5. november 2009

Den amerikanske psykolog dr. James O. Bond slår fast at menn kunne levd meget lenger, hvis de gråt oftere og like meget som kvinner.

VG 4.9.1958

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen