Du er her

Trafikk 

Publisert
5. november 2009

En psykolog har engang fremsatt den eiendommelige påstand at damer lettere lar seg overkjøre enn herrer. Og etter de studier jeg selv i all beskjedenhet har gjort i marken, er jeg tilbøyelig til å gi ham rett.

Signaturen Nolo i VG 27.7.1948

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen