Du er her

Stilling ledig 

Publisert
5. november 2009

Ved Rikshospitalets barneklinikk skal der ansettes en psykolog fra 1. september d. å. Lønn kr. 6690 pr. år stigende med alderstillegg à kr. 400 etter 2–4 og 6 års tjeneste til kr. 7770 årlig inklusive krise- og reg.-tillegg. Søknad […] sendes Rikshospitalets forstanderinne innen 1. august 1950.

VG 12.7.1950

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen