Du er her

Profesjonskamp 

Publisert
5. november 2009

… det er psykologen som er fagmann når det gjelder analyse, ikke legen. Jeg har utførlig avist den lange rekke av grunner som gjør det meningsløst å tenke seg at legene skal drive analyse. Den dypeste grunn ligger selvfølgelig deri at psykologien i høyeste grad er et eget fag, og at analysen er og blir en rent psykologisk metode. Jeg har allerede i 1936 forutsagt at ethvert forsøk på å la legene overta analysen nødvendigvis må føre til at analysen forsvinner.

Magister i psykologi Ingjald Nissen i VG 15.9.1952

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen