Du er her

Ørefik 

Publisert
5. november 2009

Med disse ord (Gi den unge slabbedasken en ørefik) tar politimesteren skrittet rett inn i løvens hule – det vil si til de moderne psykologer og barneoppdragere som i over to decennier har fortalt foreldre, skoler og samfunn hvordan barn skal oppdras.

I dag – 24 timer etter – lyder det brøl fra løvehulen hvor den fritalende politimester Gjerde rives mellom psykologenes og barneoppdragernes klør.

VG 27.10.1965

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen