Du er her

Økonomi og psykologi 

Publisert
5. november 2009

… det er like galt å sette det psykologiske funksjonsprinsipp ut av betraktning på det samfunnsøkonomiske område som innen psykologiens felt.

Enhver samfunnsøkonomisk forutsigelse vil jo i siste instans være en foutsigelse av hvorledes mennesker kommer til å handle. Dermed blir samfunnsøkonomi, i tillegg til hva det ellers er, også anvendt psykologi. Det er ikke modellens komplikasjonsgrad som er det rette sammenligningsgrunnlag, men problemenes art, og de er vesensforskjellige innen samfunnsøkonomien og elektroteknikken.

Harald Ræders innlegg «Planøkonomi-modell og menneskekunnskap» i VG 25.1.1950

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen