Du er her

Målstrid 

Publisert
5. november 2009

Dei reknar seg for «den dannede tales» fullverdige representantar. Nynorsk skjønar dei ikkje, det er som kjent vanskelegare enn tysk og engelsk; og sernorske ord i språket kallar dei «affektasjon og smakløshet». Det skulle vera rart å sjå kva ein sosiolog, ein statistikar eller aller helst ein psykolog kunne finna ut om denne kategorien av våre landsmenn. Ein kan i alle fall ikkje utan vidare fatta dyptene i dette at det er stas å kunna seia at ein ikkje skjønar eit norsk ord, medan dei skammar seg når det er eit framandord dei ikkje maktar.

Lektor Jon Homme i VG 27.3.1947

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen