Du er her

Kino 

Publisert
5. november 2009

Henstilling til myndighetene fra Norsk Seksjon for ny oppdragelse […] om å fastsette en aldersgrense (helst 7 år) for barns adgang til kino, å gi stønad til filmprodusentene for framstilling av god barnefilm, å oppnevne en psykolog som fast medlem av Statens Filmkontroll.

VG 15.2.1950

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen