Du er her

Jazz 

Publisert
5. november 2009

MILES DAVIS: Skvalpende i synkoperte rytmer. Foto: Tom Palumbo

– Hva foregår i disse hjernene, som tydeligvis skvalper i synkoperte rytmer, hr. psykolog?

– Jeg har ikke studert dette til bunns, faktisk har jeg ikke vært på noen slik jam session eller hva de kaller det. Men generelt har jeg ofte sagt, med et alvorlig smil, at den slags ungdom er senil. Den har alle grunntrekkene i virkelig gamle menneskers sjelelige mønster. Den står i et ulykksalig forhold til seksualiteten. Sjelen er stivnet, og så forsøker de å bryte den opp gjennom slike voldsomme reaksjoner som den De beskriver. At det sjelden lykkes ser en jo når de danser. […]

– Det slo meg at det var kommet til en ny type ungdom, som iallfall ikke gjorde seg så sterkt gjeldende tidligere. Eller iallfall i andre former. Vi hadde jo også tilløp til det samme under demonstrasjonene ved politistasjonen i Vika under det amerikanske flåtebesøket forleden. Jeg tør ikke si om det fins noen sammenheng mellom denne foreteelsen og jazz-orgiene.

Anonym psykolog til VG 10.9.1953

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen