Du er her

Ikke testmaskin 

Publisert
5. november 2009

– Vi fikk en psykolog her i mars 1947. Han har hatt full post, og vi har vært tilfreds med ordningen.– Psykologen går mest mulig sammen med legene, og har stort sett samme arbeidsmåte.

Psykologen bør ikke bare være en «testmaskin», det er drepende for ethvert sjeleliv å bare drive med disse ting. […] – Det fins liten tvil om at psykoterapeuter er nødvendige og at man også trenger mange av dem. Og her synes jeg det er uøkonomisk bare å bruke leger. […] Med en solid psykologisk universitetsutdannelse skulle man være skikket til å drive terapi.

Direktør Ørnulf Ødegård ved Gaustad sykehus til Impuls, sitert i VG 30.1.1951

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen