Du er her

Høytidelig 

Publisert
5. november 2009

TIDLØST MESTERVERK: Preben Harris som Jeppe på Bjerget i en oppsetning som skal turnere Sjælland våren 2010.

Jeppe på Berget er en uutømmelig gullgruve, like morsom for voksne og barn, spillopper og situasjonskomikk som gjør seg på en scene, en hovedrolle som er så menneskelig at den kan fengsle den høytideligste psykolog, en studie i alkohol som er smittende spirituell og samtidig avholdspropaganda, kort sagt, det er Holbergs mesterverk.

Radioteaterkritikk signert H.H. i VG 2.12.1949

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen