Du er her

Homoseksualitet 

Publisert
5. november 2009

HOMSEROTTE: Det går nok over. Foto: A.O.L. Hageberg

En annen del av undersøkelsene mine har særlig interesse for psykologer. Det er når jeg eksperimentelt framkaller homoseksualitet hos rottene. […] Hver gang hannen forsøker å parre seg med hunnen, lar jeg den få et svakt støt. Etter å ha innarbeidd slike hemninger en hel natt, vil ikke hannen parre seg lenger. Men hvis jeg setter ned en annen hann, vil 60 prosent av hanrottene forsøke å parre seg med denne, til tross for at hunnen er til stede. Det viser hvordan det er biologisk mulig å framkalle homoseksuell adferd ved å innarbeide hemninger overfor det annet kjønn.

– Og hvor dan skal virkningen oppheves?

– Hos rottene forsvinner den litt etter litt av seg selv.

Rotteforsker Wulff Rasmussen til VG 28.7.1951

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen