Du er her

Forbrytelse og straff 

Publisert
5. november 2009

… landevinningene i psykologien og beslektede vitenskaper [har] økt vårt kjennskap til menneskesinnet og skapt større forståelse for det enkelte menneskes problemer. Det er på høy tid at myndighetene nå vil ta konsekvensen av dette, slik det blir foreslått i utkastet til ny lov om fengselsvesenet.

VGs leder 27.2.1958

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen