Du er her

Den slags 

Publisert
5. november 2009

Hva psykologers private praksis angår, så kan [professor Harald] Schjelderup neppe henvise til et eneste land utenfor Norge som gir autorisasjon til den slags praksis, hvilket altså etter en rekke fremtredende psykiateres mening er direkte uforsvarlig.

Gabriel Langfeldt i VG 25.1.1951

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen