Du er her

Boligvaner 

Publisert
5. november 2009

… hver leilighet ble besøkt først av en arkitekt og så av en psykolog. Det som for øvrig var hovedsaken ved disse undersøkelsene var å bringe på det rene det vi kaller folks boligvaner, altså finne ut hvordan folk bruker sine boliger. Her kom vi fram til en rekke positive resultater.

– Kan De nevne noe eksempel?

– Ja – det har f.eks. vært hevdet at de moderne leilighetene blir unødig dyre fordi man utstyrer dem med bad og andre tekniske innretninger som folk ikke ville bruke eller satte pris på i en grad som svarte til omkostningene. Men undersøkelsene viste at bare 10 % av dem som ble spurt ville flytte til en gammeldags leilighet med bedre plass. Innenfor alle sosiale klasser skattes leilighetens tekniske utstyr meget høyt.

VG 7. mars 1946

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen