Du er her

Bedre billedbøker 

Publisert
5. november 2009

Med tegninger av kunstnere og tekst etter moderne pedagogiske retningslinjer. Det er av «A/S Riktige Leker» satt ned en komité som skal gå gjennom billedbøkene for barn under skolealderen for å få en oversikt over dem som er mest høvelige, og peke på de forandringer som bør foretas.

Komiteen består av psykolog Inki Steen-Brekke, barnehagelærerinne Eva Friis Baastad, tegner Thorbjørn Egner, stud. mag. art. Max Otto Knappen, lærer Børge Riise, bibliotekar Jo Tenfjord og barnehagelærerinne Gunborg Nord.

VG 4.1.1950

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen