Du er her

Åndsevner 

Publisert
5. november 2009

– Budsjettet er et gjenreisingsbudsjett, men det tar også med en del nye tiltak av sosial art. Vi skal få egne skolesøstre, fast skolepsykiater og skolepsykolog. En slik institusjon er av særlig stor betydning for barn med små åndsevner, som da kommer under sakkyndig behandling og kan bli skilt ut fra de andre. Vi skal opprette 8 arbeidsklasser for barn med intelligenskvotient mellom 85 og 70. Det er behov for langt flere, men plassen strekker ikke til. Vi kunne også trenge en særskole i Aker, idet vi har 180 barn med intelligenskvotient under 70, mens vi bare har 20 plasser på Statens åndssvakeskoler.

Formannen i Aker skolestyre, rektor Ivar Knutson, til VG 15.4.1946

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen