Du er her

Tillit i rettsalen

Publisert
1. august 2008

– I Norge heter det at tvilen skal komme tiltalte til gode. Man skal være svært sikker for å kunne dømme noen. Hvis man skal spekulere i det, så vil en tiltalt som viser empati og viser at han angrer både i ord og følelser, vinne mye på det, sier psykolog Ellen Wessel.

Dagbladet 15.6.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen