Du er her

Rasjonalitet

Publisert
1. august 2008

Å tenke rasjonelt gir stjerne i boka, også i næringslivet. Rasjonalitet, forstått som logisk tenkning, må imidlertid ikke være et fortrinn, verken i livet generelt eller i organisasjoner spesielt.

Psykolog og BI-forsker Jan Ketil Arnulf i Ukeavisen ledelse 16.5.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen