Du er her

Psykologi og coaching

Publisert
1. august 2008

Hva er årsaken til at psykologer i den senere tid ønsker å bruke begrepet coaching istedenfor det de faktisk tilbyr – nemlig psykologi? Kan svaret ha sammenheng med at det er coaching markedet etterspør, og at det oppleves som mest effektfullt? Når vi ser på utviklingen i samfunnet med voksende psykiske lidelser, økt bruk av legemidler og et skrikende behov for psykologhjelp som ikke blir dekket, så blir det et paradoks at enkelte psykologer nærmest driver skremselspropaganda og psykologisk krigføring mot andre bransjer som ønsker å forebygge dette.

Coaching handler om å nå profesjonelle og/eller personlige mål, og ved at den enkelte får ta ut sitt potensial og oppleve mestring, så er sjansen stor for å oppnå livskvalitet på flere plan.

Turid Torbergsen, sertifisert coach og NLP Trainer i Ukeavisen ledelse 13.6.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen