Du er her

Førerkort

Publisert
1. august 2008

– Eldre har vanskeligheter med å skille ut relevant informasjon. Utover det vet vi for lite om deres kjøreadferd, sier forsker og psykolog i TØI, Fridulv Sagberg til Ringerikes Blad.

Han mener flere eldre kjører bil uten å være skikket til det.

– Mange leger er nok for forsiktige med å ta førerkortet fra folk med sviktende helse, sier han.

Ringerikes blad 7.7.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen