Du er her

Om tester

Dagbladet har fått Myrvang, som er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og styremedlem i Sertifiseringsrådet for testbruk, til å gjennomgå scientologitesten Kaja Bordevich Ballo tok bare timer før hun tok sitt liv.

Etter å ha gjennomgått testen spørsmål for spørsmål er han ikke i tvil: Denne testen kan gjøre stor skade.

- Denne testen kan sette i gang tanker som scientologene ikke har intensjoner om eller kompetanse til å ta tak i. I forhold til selvmord kan den helt klart ha en utløsende faktor, sier Myrvang.

Dagbladet 17.04.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen