Du er her

Hva vil du bli når du blir stor? II

- Jeg vil bli en kjent sanger så jeg kan få inn veldig mye penger jeg kan gi til fattige barn. Jeg har også lyst til å bli barnepsykolog, mange barn får ikke ut det de har lyst til å si.

Mounir Andersen Hammoümi (12) i Aftenposten Aften 23.04.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen