Du er her

Psykolog - vikariat

Akershus universitetssykehus HF, Voksenhabilitering

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Avdelingen har ledig stilling for psykolog.

Avdeling voksenhabilitering er organisert i Divisjon psykisk helsevern. Vi har i dag 9 psykologer med spesialisering i klinisk nevropsykologi, psykologisk habilitering og klinisk voksen, eller som er under spesialisering.

Avdelingen ledes av spesialist i nevrologi. For øvrig består avdelingen av overleger med spesialiteter innen nevrologi og psykiatri, vernepleiere med ulike videre- og etterutdanninger, samt fysioterapeuter.

Vi gir spesialisthelsetjenester til mennesker med sammensatte tilstander i forbindelse med psykisk utviklingshemming, ulike former for lærevansker og autismespekterforstyrrelser. Pasientene har ofte tilleggsproblematikk med psykiatriske, nevropsykiatriske og nevrologiske lidelser. Arbeid med mennesker med utfordrende atferd og psykiatrisk differensialdiagnostikk utgjør sentrale oppgaver i avdelingen. Vi tilstreber i arbeidet vårt å ha en helhetlig tilnærming hvor både individet og konteksten personen lever i, blir vurdert. Vi yter både ambulante og polikliniske tjenester.

Avdelingen er betydelig engasjert i fagutvikling og forskning.

Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig.

Alle søkere bes søke elektronisk.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning og diagnostikk av mennesker med sammensatte funksjonshemminger i forbindelse med psykisk utviklingshemming, psykiske vansker og/eller nevropsykiatriske tilstander som ADHD, Tourette og autismespektertilstander
 • Klinisk arbeid med oppfølging og behandling av pasienter etter utredning
 • Veiledning og opplæring av pasient, pårørende og bistandsytere
 • Tverrfaglig samarbeid

 
Kvalifikasjoner 

 • Psykolog
 • Det er en fordel om søker har klinisk erfaring med avdelingens målgruppe, behandling av psykisk lidelse og habiliteringsarbeid
 • Det er en fordel med førerkort/sertifikat

 
Personlige egenskaper 

 • Evne til selvstendig arbeid
 • Evne til tverrfaglig samarbeid
 • Trives med faglige utfordringer
 • Personlig egnethet vektlegges

 
Vi tilbyr 

 • Et tverrfaglig miljø med kvalifiserte og engasjerte kollegaer
 • Gode muligheter for intern veiledning
 • Deltakelse i foretakets fokus på utvikling av voksenhabilitering som eget fagområde
 • Fleksitidsordning og mulighet for avspasering
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo


Kontaktinformasjon: Jan Erik Østvik, teamleder, tlf. 67 96 84 50.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. mai 2019