Du er her

Psykolog til traumeteamet

Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk poliklinikk B

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Vil du være med på å implementere 8 dagers intensivbehandling for traumer? Vi søker etter psykolog til vårt traumeteam 


DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og seks poliklinikker fordelt, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester og en seksjon for fellesfunksjoner- og tjenesteutvikling. DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.  

Allmennpsykiatrisk poliklinikk B er en av tre allmennpoliklinikker. Poliklinikken holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på traumelidelser og personlighetsforstyrrelser.

Poliklinikken har tre team; Traumeteam , MBT-team og skjematerapi-team. Stillingen tilligger traumeteamet.

Traumeteamet tilbyr utredning og behandling av traumelidelser. Utredningen er systematisk og rask og ligger normalt godt innenfor pakkeforløpsfristene. Vi har deltatt i prosjektet i regi av NKVTS for implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD og prioriterer utdanning i både EMDR og CT-PTSD for alle behandlerne i dette teamet. I tillegg prioriterer vi nødvendig videreutdanning for å behandle kompliserte traumelidelser. Teamet tilbyr også stabiliseringsgruppe etter Modum-modellen.  Traumeteamet implementerer nå en ny intensiv behandlingform for PTSD, nemlig 8 dagers intensivbehandling for traumelidelser.

Traumeteamet består nå av en overlege, tre psykologspesialister, fire psykologer, en lis. lege og en spesialfysioterapeut. Teamet har et svært godt samarbeidsklima. 

Oppstart etter avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss. 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger          
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for faggruppen sin, studenter og andre yrkesgrupper
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer


Kvalifikasjoner

 • Psykolog med autorisasjon
 • Vi søker deg med sterk interesse for og kompetanse innenfor fagfeltet 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge


Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen


Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.  


Kontaktinformasjon: Eirik Paulsen Walderhaug, seksjonsleder, tlf. 916 94 606.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
11. juni 2023