Du er her

Psykolog til avdeling rus og avhengighet (ARA)

Akershus universitetssykehus HF - ARA Klosteret døgn

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Avdeling rus og avhengighet ( ARA ) er en del av divisjon psykisk helsevern, Ahus HF. ARA består av ni kliniske seksjoner (fem poliklinikker og fire døgnenheter). Alle seksjonene er regulert etter lov om spesialisthelsetjenester, og tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser.

Seksjon Klosteret er en av avdelingens døgnenheter, og tilbyr avrusning fra alle typer rusmidler.  

Seksjonen har 11 plasser.  Tjenestene vi tilbyr våre pasienter planlegges og gjennomføres i tett samarbeid og forståelse med pasienten, pasientens nære relasjoner og andre viktige medspillere.

Vi er opptatt av at den behandlingen vi gir skal understøtte avdelingens HEI-visjon, hvor målet er at alle behandlingsforløp skal ha en Helhetlig tilnærming og mest mulig Enhetlig praksis. Videre at samtidige lidelser skal håndteres innenfor samme behandlingsforløp (Integrert behandling). Avdelingen har med bakgrunn i vår HEI-visjon utarbeidet en serviceerklæring med viktige prinsipper som skal være styrende for vår tjenestegjennomføring og -utvikling.

Avdelingen har også fokus på forskning og har et velfungerende forskningsutvalg. Vårt mål er å gjennomføre klinikknær forskning som kan bidra til kunnskapsbasert utvikling av våre tjenester. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.


Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering utredning/kartlegging og behandling av pasienter.
 • Inntaksmøter.
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.
 • Deltakelse i gruppebehandling.
 • Veiledning av personalet.


Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog.
 • Vi ønsker engasjert psykolog med relevant klinisk erfaring.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samarbeid.
 • Vi ønsker fortrinnsvis en person med erfaring inne fagfeltet.


Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst med gode samarbeidsevner.
 • Må kunne jobbe i team og selvstendig.
 • Være god på å bygge relasjoner.
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt. 


Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter m.m. 


Kontaktinformasjon: Monique Gracia, seksjonsleder, tlf. 64 84 33 00.


Lenke til annonsen

Søk på stilingen

 

Søknadsfrist
21. august 2022