Du er her

Psykolog / psyko­terapeut til 100% engasjement

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) Stavanger

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning/fagutvikling. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid om ATV kontorer i Norden. Stiftelsen har 90 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

ATV Stavanger har en ledig stilling for psykolog/psykoterapeut i 100% engasjement fram til 31.12.22.
 

I forslag til revidert nasjonalbudsjett er Alternativ til Vold tildelt ekstra tilskuddsmidler. Under forutsetning av endelig godkjenning utlyses en engasjementstilling ved ATV Stavanger, med mulighet for fast ansettelse.

ATV Stavanger er det største ATV-kontoret i Norge med 14 ansatte. Senteret gir behandling til mennesker fra Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Strand, Klepp, Time og Kvitsøy. ATV Stavanger gir psykologisk behandling til voksne som utøver eller blir utsatt for vold i nære relasjoner, og til barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. ATV har et kontinuerlig fokus på å videreutvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde.

Arbeidsoppgavene for stillingen vil primært være terapeutisk arbeid med utøvere og utsatte for vold i nære relasjoner, samt terapeutisk arbeid med familier. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet og andre tilbud til barn og familier der det er aktuelt. 

ATV Stavanger søker en engasjert medarbeider som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende faglig fellesskap. Videre må man ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling.

ATV Stavanger kan tilby et godt kollegialt arbeidsmiljø, veiledning og en faglig utviklende terapeutstilling. For psykologer kreves norsk autorisasjon, og for psykoterapeuter kreves formell terapikompetanse og klinisk erfaring med terapi. Menn oppfordres til å søke.


Intervjudato: 21.juni 2021

Tiltredelse: Etter avtale
 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kontorleder og psykologspesialist Jannicke Stav, mobil: 400 45 432, e-post: jannicke@atv-stiftelsen.no eller kontakt regionleder Per Isdal, mobil: 975 47 712, epost: per@atv-stiftelsen.no


Lenke til annonse
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
13. juni 2021