Du er her

Psykolog i 100% engasjement

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV), avdeling Vestfold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning/fagutvikling. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid om ATV kontorer i Norden. Stiftelsen har 90 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

Alternativ til Vold Vestfold har en ledig stilling for psykolog/psykoterapeut i 100% engasjement fram til 31.12.22

 

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB), er ATV tildelt ekstra tilskuddsmidler. Under forutsetning av endelig godkjenning utlyses derfor en engasjementstilling, med mulighet for fast ansettelse.

ATV Vestfold har kontor sentralt i Tønsberg, i flotte nyoppussede lokaler. Kontoret finansieres av staten ved Barne- og familiedepartementet (BFD) og gir tilbud til innbyggere i Tønsberg, Færder, Horten, Holmestrand, Sandefjord og Larvik. Det er i dag fire ansatte ved kontoret, to psykologspesialister og to psykologer.

ATV Vestfold gir et behandlingstilbud til mennesker som utøver vold i nære relasjoner, både kvinner og menn og deres familier som utsatte.  ATV har et kontinuerlig fokus på å videreutvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er et av våre faglige satsingsområder.

Hovedoppgaven for stillingen er knyttet til psykoterapeutisk arbeid med voksne utøvere og deres familier individuelt og i gruppe. Dette innebærer også å kunne gi tilbud til utsatte for volden, samt arbeid med utøvere og utsattes foreldrekompetanse. Det kan også være oppgaver knyttet til undervisning og veiledning. Vi vektlegger samarbeid med barnevernstjenesten, familievernet og andre tilbud til barn og familier der det er aktuelt.

 ATV Vestfold søker en engasjert medarbeider som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og deltagelse i et spennende landsdekkende faglig fellesskap. Videre må man ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Personlig egnethet og en helhetlig teamsammensetning vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke.
 

Tiltredelse: August 2021
 

Spørsmål om stillingen rettes til regionleder Cecilie Guldvog, cecilie.guldvog@atv-stiftelsen.no Tlf: 907 51 814
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
11. juni 2021