Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist (vikariat)

Modum Bad, avdeling for traumelidelser

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Ønsker du å jobbe med psykoterapi, traumefokusert behandling og fagutvikling? Ved Avdeling for traumelidelser er det ledig ett års vikariat i 100% stilling for psykolog/psykologspesialist.

Om avdelingen:

I vår behandlingsmodell kombinerer vi individuelle -og gruppebaserte metoder. Vi bruker både verbale og nonverbale tilnærminger, samt psykoedukasjon som bidrar til en rød tråd gjennom behandlingsforløpet. Det teoretiske fundamentet er hentet bl.a. fra teorien om strukturell dissosiasjon, tilknytningsteori, nyere interpersonlig nevrobiologi og sensorimotorisk psykoterapi.

Pasientene i vår avdeling er personer som har utviklet psykiske problemer etter å ha vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i barne- og ungdomsalder. Diagnostisk vil pasientene tilhøre kategoriene PTSD (kompleks type) og dissosiative lidelser. Det er høy grad av komorbiditet med bl.a. spiseproblemer, rusproblem, angst/depresjon og personlighetsproblematikk. Alle våre pasienter har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt.

Det er 32 sengeplasser i avdelingen, fordelt på 4 grupper. Til hver gruppe er et tverrfaglig team bestående av 7 medarbeidere hvor alle samarbeider tett rundt behandlingstilbudet vi gir pasientene.

Avdelingen er faglig godt oppdatert, fokuserer på kontinuerlig utvikling og satser mye på kompetanseoppbygging hos den enkelte medarbeider. Vi har et tett samarbeid med Forskningsinstituttet ved Modum Bad, og har gode opplærings- og veiledningsordninger i et tverrfaglig stimulerende miljø.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet
 

Arbeidsoppgaver:

 • Psykoterapi (både individual- og gruppeterapi)
 • Utredning og diagnostisering
 • Undervisning av pasienter
 • Tverrfaglig samarbeidltak

Det ligger til stillingene et ansvar både for den gruppeterapeutiske og individualterapeutiske delen av behandlingsopplegget.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.psychol
 • Interesse for, og noe erfaring med, traumefeltet
 • Motivasjon for bruk av tilbakemeldingssystem i behandlingen
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God norsk språk- og kulturforståelse

Det er ønskelig med kunnskap og erfaring med utredning og behandling av sammensatte traumelidelser.

Vi tilbyr:

 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere som liker å jobbe i team
 • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Solveig Nævra Lie, tlf. 32 74 97 00, mob: 928 84 517. mail: solveig.lie@modum-bad.no

Stillingstype:

1 års vikariat, 100% stilling i perioden 1. august 2021 – 1. august 2022

Tiltredelse:

1. august 2021 eller etter avtale

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.


Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
15. juni 2021