Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist til 100 % fast stilling

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Ønsker du å være en del av TFCO-teamet i Drammen?

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO). Dette er en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons- eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen, med målsetting om at ungdommen skal flytte hjem i løpet av behandlingstiden på 9-12 måneder. Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlings-hjemskonsulent. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) i samarbeid med Barne-, ungdomsog familieetaten. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Individualterapi med ungdommer etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Familieterapi etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Deltakelse i utarbeidelsen av individuelle behandlingsplaner for ungdommer/familier i TFCO.
 • Være tilgjengelig for ungdommer/familier.
 • Deltakelse på ukentlige behandlingsmøter.
 • Dokumentere/journalføre kliniske planer og aktivitet.
 • Deltagelse i kvalitetssikringssystemet.
 • Utføre andre løpende arbeidsoppgaver.
 • Vikariere for behandlingsleder ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent profesjonsutdannelse i psykologi kreves.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn/ungdom med atferdsvansker og arbeid med familier.
 • God kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv terapi og sosial læringsteori.
 • Det er et krav med førerkort kl. B.

Personlige egenskaper

 • Søkere må ha evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam, være målrettet, systematisk og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • En forutsetning for arbeidet er ønske om og mulighet til å kunne arbeide fleksibelt.
 • Evne til å skaffe seg oversikt, jobbe strukturert og planmessig.
 • Refleksjonsevne.
 • Evne til å inspirere og engasjere.
 • Initiativrik og resultatorientert.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Kontaktinformasjon:

 • Axel Helvig, behandlingsleder TFCO Drammen, tlf 466 10 886.
 • Kyrre Lønnum, spesialrådgiver NUBU, tlf 930 90 451.
   

Lenke til annonse

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som utkommer 4. mai
 

Søknadsfrist
24. mai 2020