Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist i 100% stilling

Tyrilistiftelsen, Tyrili Frankmotunet

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er individuelt tilrettelagt med fellesskapet som ramme. Vi har faste avtaler med Oslo kommune, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Stiftelsen er en av Norges største aktører innen rusbehandling og har til sammen 188 døgnplasser på våre enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal. I tillegg har vi egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel. Tyrilistiftelsen har tariffavtale med psykologforeningen.

Tyrili Frankmotunet har 25 døgnplasser for kvinner og menn fra 18 år og oppover. Vi har avtale med Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.

 

Vi søker:

Tyrili Frankmotunet søker psykolog/psykologspesialist som vil jobbe sammen med oss. Psykologen/psykologspesialisten vil være ansatt i medarbeidergruppen på Tyrili Frankmotunet og delta i behandlingen i tverrfaglig team med de pasientene som er inne til tverrfaglig spesialisert behandling. Stillingen krever fleksibilitet med tanke på oppgaver, samarbeid og lokalisering.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging/utredning
 • Diagnostisering
 • Behandling, individuelt og i gruppe
 • Veiledning av medarbeidere
 • Psykoedukasjon
 • Kvalitetssikre epikriser og elektronisk pasientjournal
 • Henvisninger
 • Aktiv deltakelse i tverrfaglige team
 • Samarbeid med ansvarsgruppe og familiesamarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog, evt med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi eller voksenpsykologi
 • Erfaring med og kjennskap til rusfeltet og spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring med og engasjement for rusfeltet 
 • Kjennskap til gjeldende rammer og retningslinjer 

Personlige egenskaper:  

 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Samarbeidsevne; man må trives med å jobbe i team og evne å gjøre kolleger gode
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Faglig og personlig trygghet

Vi tilbyr:

 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Mulighet for innflytelse på et politisk prioritert fagfelt i en opptrappingsfase
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Konkurransedyktig lønn innenfor gjeldene avtaler
 • Fellesgoder, som ferieboliger og permisjonsordninger

 

Arbeidssted vil være Folldal.

Lønn: etter gjeldende tariffavtaler.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Rune Kongsrud ved epost ruko@tyrili.no eller til nestleder Kristin Langtjernet ved krla@tyrili.no
 

Lenke til annonsen
 

Søknadsfrist
15. juli 2019