Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist i 100% fast stilling

Tyrilistiftelsen, Tyrili Frankmotunet

Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for personer med alvorlig rusavhengighet. Behandlingen er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme. Vi har faste avtaler med Oslo kommune, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Stiftelsen er en av Norges største aktører innen rusbehandling og har tilsammen 188 døgnplasser på våre enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal. I tillegg har vi egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel. Tyrilistiftelsen har tariffavtale med psykologforeningen.

Om Tyrili Frankmotunet:

Tyrili Frankmotunet har 25 døgnplasser for kvinner og menn fra 18 år og oppover. Frankmotunet er lokalisert i Folldal omgitt av 3 nasjonalparker med gode muligheter for jakt og friluftsliv. Frankmotunet har ca. 50 Alaska Huskys, disse brukes til hundekjøring som en del av vårt behandlingsopplegg.


Hos oss får du muligheten til å utvikle deg i et godt og spennende faglig miljø.


Vi søker:

Psykolog/psykologspesialist som vil jobbe sammen med oss. Du vil være ansatt i medarbeidergruppen på Tyrili Frankmotunet og delta i behandlingen i tverrfaglig team bestående av psykiater, lege, psykolog, helse- og sosialfaglige behandlere, samt pedagoger/lærere.

Stillingen krever fleksibilitet med tanke på oppgaver og samarbeid.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging/utredning
 • Diagnostisering
 • Behandling individuelt og i gruppe
 • Veiledning av medarbeidere
 • Psykoedukasjon
 • Kvalitetssikre epikriser og elektronisk pasientjournal
 • Henvisninger
 • Aktiv deltakelse i tverrfaglige team
 • Samarbeid ansvarsgruppe og familiesamarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog, evt. med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi, eller voksenpsykologi
 • Erfaring med, og kjennskap til rusfeltet og spesialisthelsetjenesten
 • Kjennskap til gjeldende rammer og retningslinjer 

 Personlige egenskaper:  

 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Samarbeidsevne; man må trives med å jobbe i team og evne å gjøre kolleger gode
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Faglig og personlig trygghet

 Vi tilbyr:

 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Mulighet for innflytelse på et politisk prioritert fagfelt i en opptrappingsfase
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Konkurransedyktig lønn innenfor gjeldene avtaler
 • Fellesgoder, som ferieboliger og permisjonsordninger

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Folldal, men vi kan eventuelt gå i dialog ved behov for fleksible løsninger.

Tiltredelse: Etter avtale

Lønn: etter gjeldende tariffavtaler

Kontakt
Rune Kongsgård, enhetsleder, tlf. 913 07 288
Thomas Sauarlia, nestleder, tlf. 907 67 613

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
15. juli 2020