Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist / familie­terapeut

Bufetat, region sør

Familievernet i Drammen-Kongsberg har styrket sitt tilbud for ungdomsfamilier og etablert et behandlingsteam i Funksjonell familieterapi (FFT). Vi søker etter en engasjert kollega til vårt FFT-team i Drammen i ett års vikariat 100% stilling.

FFT bygger på en bredde av teoretiske retninger innen psykoterapi og familieterapi. NUBU deltar i den kontinuerlige kompetansehevingen av FFT-teamene i Norge.

Lenke til annonsen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets september-utgave som utkommer 2. september 2019

 

Søknadsfrist
15. september 2019