Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist (8 faste stillinger)

St. Olavs Hospital, BUP, Klinikk psykisk Helsevern

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

BUP - klinikk er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Klinikken består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Klinikken har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

Det er ledig 8 faste stillinger 100% som psykolog/psykologspesialist ved disse poliklinikkene:

2 ved poliklinikk Klostergata
2 ved poliklinikk Nidarø
2 ved poliklinikk Rosten
2 ved poliklinikk Orkanger

Stillingene er ledig fra 1.7.21.

De bes spesifisere hvilken poliklinikk det søkes til ved søknad.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/psykisk lidelse og deres familier i hht gjeldende lover og retningslinjer
 • Gi veiledning/konsultasjon til det kommunale hjelpeapparatet
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, og evt. gi eller motta veiledning
 • Delta i klinikkens utviklings-, forsknings- og undervisningsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Psykolog/psykologspesialist
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og familier
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper

 • Søkers samarbeidsevner, slik som evne til å delta konstruktivt og positivt i samarbeid internt og eksternt vil bli vektlagt
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og reisevirksomhet
 • Interesse for fagutvikling og forskning
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende betydning
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Vi tilbyr

 • En engasjert og positiv kollegagruppe som setter pris på flerfaglighet, den enkeltes unike bidrag og teamsamarbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift


Kontaktinformasjon

Sigurd Hegstad, personalrådgiver, tlf.  72 82 27 35
Linda Gylseth Dahl, seksjonsleder, tlf. 72 82 24 40
Kjetil Sund Singsaas, seksjonsleder, tlf. 72 82 22 53
Jannicke Westgaard, seksjonsleder/overlege, tlf. 72 82 20 42
Ingrid Skjetne, seksjonsleder, tlf. (+47) 72 82 94 50


Lenke til annonse
Søk på stilingen
 

Søknadsfrist
14. juni 2021