Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Helse Bergen, Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost

Vil du vere med å utvikle tilbodet til barn og unge?

Akuttposten er ein døgnbemanna post med kapasitet til 8 pasientar. Vi held til i 2. etg. i Glasblokkene på Haukeland universitetssjukehus. Målgruppa vår er barn/ungdom opptil 18 år med psykiske lidingar, som er innlagd frivillig eller under tvang.

Oppgåvene våre er knytt til observasjon, utgreiing, diagnostisering og utarbeiding/ utprøving av tiltak og behandling. Posten er tverrfagleg bemanna med miljøterapeutar med hovudvekt på sjukepleiarar og vernepleiarar, samt barnevernspedagogar og studentar innan helse- og sosialfag. På behandlarsida har vi barne- og ungdomspsykiater, psykolog/ psykologspesialistar, samt legar i spesialisering (LIS).

Vi søkjer Psykologspesialist med fordjuping i barn og unge. Psykologar som snart er ferdige med sin spesialisering kan også søkje.

Alle i personalgruppa skal fortrinnsvis ha særskild kompetanse for å arbeide med ungdom med psykisk liding. For å oppretthalde samansettinga av personalgruppa oppfordrast menn til å søkje.

Interessert?

Kontakt: Ass. seksjonsleiar Andre Olsen, telefon 55-975756 eller Seksjonsleiar Nina A. Auro, telefon 55-975753

Referansenr.: 4348052033
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juni-utgave som utkommer 1. juni 2021
 

Søknadsfrist
20. juni 2021