Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region midt

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Bufetat region Midt- Norge har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Til TFCO-team i Trondheim blir det ledig en fast 100 % stillinger som familieterapeut/ungdomsterapeut
 

Om stillingen

Ved TFCO-team i Trondheim har vi ledig fast 100 % stilling som familieterapeut / ungdomsterapeut.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons- eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen, med målsetting om at ungdommen skal flytte hjem i løpet av behandlingstiden på 9-12 måneder.

Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemskonsulent. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.
 

Hva får du jobbe med hos oss?

 • Individualterapi med ungdommer etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis. 
 • Familieterapi etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Deltakelse i utarbeidelsen av individuelle behandlingsplaner for ungdommer/familier i TFCO.
 • Være tilgjengelig for ungdommer/familier.
 • Deltakelse på ukentlige behandlingsmøter.
 • Dokumentere/journalføre kliniske planer og aktivitet.
 • Deltagelse i kvalitetssikringssystemet.
 • Utføre andre løpende arbeidsoppgaver.
 • Vikariere for behandlingsleder ved behov.

Hvilken bakgrunn har du?

 • Godkjent profesjonsutdannelse i psykologi kreves.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn/ungdom med atferdsvansker og arbeid med familier. 
 • God kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv terapi og sosial læringsteori. 
 • En forutsetning for arbeidet er ønske om, og mulighet til å kunne arbeide flekiblet.
 • Søker må ha sertifikat klasse B.

Hvem ser vi etter?

 • Du må ha evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam, være målrettet og systematisk.

 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Du må ha evne til å skaffe deg oversikt, jobbe strukturert og planmessig.
 • Du må ha evne til å reflektere.
 • Du må ha evne til å inspirere og engasjere.
 • Du må være initiativrik og resultatorientert.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet.
 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner. 

Vi tilbyr

 • Grundig opplæring i metoden. 
 • Ukentlig veiledning i det kliniske arbeidet. 
 • Faglig oppfølging og utvikling.
 • Stillingene innebærer en unik mulighet for grundig opplæring i en behandlingsmodell som har vist gode resultater for ungdom med atferdsvansker. De gir også mulighet til å være med å bygge opp et nytt behandlingstilbud i Norge for en krevende målgruppe. TFCO-teamene mottar opplæring og ukentlig veiledning. Behandlingen foregår både poliklinisk og i hjemmet. Terapeutene samarbeider tett med behandlingsleder for å koordinere og målrette behandlingen.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ stillingskode 1304 som psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 726 400 - 817 000 pr. år (ltr. 76-80), 0794 som psykolog, p.t. kr 555 800 - 643 000 pr. år (ltr. 62-70) eller 0795 som spesialpsykolog, p.t. kr 597 000 - 682 000 pr. år (ltr. 66-73). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring, og fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengelighet som er regulert gjennom egen avtale.

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til TFCO Trondheim.
 • Stillingen er innenfor et relativt nytt tiltak, og kan få endrede arbeidsoppgaver i en etat i vekst og endring.
 • Tilgjengelighet på telefon ut over normalarbeidstid samt kvelds- og helgearbeid må påregnes.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Det gis gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.
 • Hensynet til kjønnsbalanse i teamet kan bli tillagt vekt

Kontaktinformasjon

Ingrid Sirevåg Olsen, behandlingsleder TFCO Trondheim, tlf 466 15  715
Kyrre Lønnum, spesialrådgiver, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, tlf 930 90 451

Søknad med CV sendes elektronisk 

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Lenke til annonse
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets april-utgave som utkommer 6. april 2021
 

Søknadsfrist
23. april 2021