Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten - Region sør

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

 

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Til deg som er psykolog / psykologspesialist og kan tenke deg å arbeide med utsatte familier og ungdommer 
 

Om oss og om stillingen

Ved TFCO Drammen har vi ledig ledig 100 % fast stilling som familieterapeut/ungdomsterapeut.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som driver med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons- eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen, med målsetting om at ungdommen skal flytte hjem i løpet av behandlingstiden på 9-12 måneder.

Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemskonsulent, samt behandlingsfosterhjemmene. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.
 

Dette får du jobbe med hos oss:

 • Individualterapi med ungdommer etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Familieterapi etter TFCOs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Deltakelse i utarbeidelsen av individuelle behandlingsplaner for ungdommer/familier i TFCO.
 • Være tilgjengelig for ungdommer/familier.
 • Deltakelse på ukentlige behandlingsmøter.
 • Dokumentere/journalføre kliniske planer og aktivitet.
 • Deltagelse i kvalitetssikringssystemet.
 • Utføre andre løpende arbeidsoppgaver.
 • Vikariere for behandlingsleder ved behov.

Hvilken bakgrunn har du?

 • Du må ha godkjent profesjonsutdannelse i psykologi.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med barn/ungdom med atferdsvansker og arbeid med familier.
 • Du har god kjennskap til metodens teoretiske fundament, det vil si systemteori, kognitiv terapi og sosial læringsteori.
 • Du må ha førerkort klasse B.

Hvem ser vi etter?

 • Vi ser etter deg som har evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam, er målrettet, systematisk og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • En forutsetning for arbeidet er at du ønsker, og har mulighet til å kunne arbeide fleksibelt.
 • Du har evne til å skaffe deg oversikt, jobbe strukturert og planmessig.
 • Du har refleksjonsevne.
 • Du er initiativrik og resultatorientert.
 • Du har stor arbeidskapasitet.
 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Dette får du hos oss:

 • Du får grundig opplæring i metoden.
 • Ukentlig veiledning i det kliniske arbeidet.
 • Stillingen innebærer en unik mulighet for grundig opplæring i en behandlingsmodell som har vist gode resultater for ungdom med atferdsvansker. Det gir også mulighet til å være med å bygge opp et nytt behandlingstilbud i Norge for en krevende målgruppe. TFCO-teamene mottar opplæring og ukentlig veiledning. Behandlingen foregår både poliklinisk og i hjemmet. Terapeutene samarbeider tett med behandlingsleder for å koordinere og målrette behandlingen.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. kr 726 400 - 817 000 pr. år (ltr. 76-80), i stillingskode 0794 psykolog, p.t. kr 555 800 - 643 000 pr. år (ltr. 62-70) eller i stillingskode 0795 spesialpsykolog, p.t. kr 597 000 - 682 000 pr. år (ltr. 66-73).  Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring, og fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengelighet som er regulert gjennom egen avtale.

Til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Hensynet til kjønnsbalanse i teamet kan bli tillagt vekt.
 • Stillingen er for tiden lagt til TFCO Drammen.
 • Tilgjengelighet på telefon ut over normalarbeidstid samt kvelds- og helgearbeid er en del av stillingen.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.
   

Kontaktinformasjon

Axel Helvig, behandlingsleder TFCO Drammen, tlf 466 10 886
Kyrre Lønnum, spesialrådgiver, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, tlf 930 90 451

Søknad med CV sendes elektronisk 

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.


Lenke til annonse 
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets april-utgave som utkommer 6. april 2021
 

Søknadsfrist
25. april 2021