Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Karmøy kommune, psykisk helseteam ved Karmøy PPT

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kulturog fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester. I kommunen er det ca 3200 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon. Karmøy kommune – kommunen som vil at du skal lykkes

Beskrivelse av arbeidsplass
PP-tjenesten på Karmøy er med 28 stillinger et stort og bredt sammensatt fagmiljø innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet. Kontoret er organisert i fagteam og tverrfaglige kompetanseteam og har en utadrettet arbeidsprofil. PPT har et eget psykisk helseteam som kun arbeider med psykisk helserelaterte oppgaver, i aldersgruppen 0–16 år.

Psykisk helseteam består per i dag av tre stillinger. Leder av teamet er dr.philos./spesialist i klinisk pedagogikk. I tillegg består teamet av en spesialist i barne- og ungdomspsykiatri (lege) og en psykolog.

Det er fra 1. november ledig 100 % fast stilling som psykolog/psykologspesialist i psykisk helseteam i PPT.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging og behandling av lette til moderate psykiske vansker
 • Gi veiledning til foreldre, barnehager og skoler angående psykisk helseproblematikk
 • Bidra til kompetanseutvikling om psykisk helse på system- og individnivå i barnehager og skoler
 • Utviklingsarbeid knyttet til organisering av det psykiske helsetilbudet i kommunen for barn og unge

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med autorisasjon som psykolog/psykologspesialist
 • Andre med aktuell kompetanse på master/spesialistnivå kan bli vurdert som aktuelle kandidater
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode kommunikasjons- og veiledningsferdigheter
 • Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet knyttet til veiledning og
kommunikasjon vil bli tillagt stor vekt.


Personlige egenskaper
Vi vektlegger at vårt personale har evne til:

 • samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling
 • å jobbe målrettet og resultatorientert
 • å gi og ta imot veiledning
 • å arbeide selvstendig og strukturert


Vi kan tilby

 • utfordringer i et faglig sterkt, stabilt og positivt arbeidsmiljø
 • tidsmessige kontorer lokalisert sentralt i Kopervik
 • gode muligheter for faglig videreutvikling/etterutdanning
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen

Ansettelse på vilkår og avtaler som gjelder innen skole- og barnehagefeltet. Det blir krevd gyldig politiattest for alle som skal arbeide i skole og barnehage. Den som blir ansatt må ha førerkort for bil.

Slik søker du
Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Vi minner om at eposter sendt fra personer som ikke ligger i dine kontakter kan sorteres til søppelpostfilteret ditt. Vi oppfordrer derfor til at du sjekker dette i perioden etter du har sendt en jobbsøknad.

Kontaktpersoner
Kjetil Andreas Hansen, leder PPT, tlf. 52 81 14 51 / 996 98 630,
e-post: kah01@karmoy.kommune.no

Liv Mette Strømme, avdelingsleder, tlf. 51 81 18 77,
e-post: lms@karmoy.kommune.no

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets september-utgave som utkommer 1. september 2020
 

Søknadsfrist
17. september 2020